Historie

De Jeugdinstuif Velden is een stichting opgericht in 1962. Het doel van deze Stichting is kinderen vanaf 12 jaar en wel in het bijzonder kinderen uit Velden, in hun vrije tijd, de mogelijkheid te bieden tot gezonde creatieve en actieve ontspanning. Alles genomen in de ruimste zin des woords.

 

IMG_6240

 

Vroeger was er in Velden een vereniging die zich Cultureel Verbond noemde. Dit CV organiseerden diverse evenementen in samenwerking met en voor de diverse verenigingen die er in Velden waren. Meestal kwam het er op neer dat dit dansavonden waren. Voor de jeugd die niet lid was van een of andere vereniging ,was er echter niets.

Mede daarom ging het CV, einde 1960, bij diverse verenigingen informeren of zij bereid waren om iets voor de jeugd te organiseren. Deze verenigingen: Verkenners, Gidsen, Oranje Comité en Kindervakantiewerk  leverden allen een persoon, Hay Ewalts, Maria Jansen, Gerda Beeker en Annie Knaapen, die inzagen dat het zin had om iets te doen voor de niet georganiseerde jeugd. Ook de jeugd die wel lid waren van een vereniging waren natuurlijk welkom. De grote promotor van dit alles was Kapelaan Kiggen. Het eerste jeugdbal voor de jeugd van 14 tot 18 jaar vond plaats op 29 januari 1961. Andere activiteiten die toen voor de jeugd werden georganiseerd waren onder andere: droppingen, dobbel knobbelritten, winkelwedstrijden,filmavonden en bonte avonden met voordrachten.

In 1961 werd er een bestuur opgericht en werden wij een zelfstandige vereniging. In 1962 gingen we verder onder onze eerste officiële naam en heten we Jeugdcomité. Er werden lidmaatschapskaarten gemaakt die iedereen bij zich moest hebben op activiteiten anders moest deze thuis gehaald worden. De jeugdballen en andere activiteiten zoals een talentenjacht waar de jeugd optrad voor de jeugd werden gehouden voor de jeugd van 14 tot 18 jaar op toerbeurt bij de blokhut of ut Centrum.

De leeftijd van 14 tot 18 jaar werd zeer zeker in het begin streng gehandhaafd. Ook mochten er alleen maar Veldenaren op deze avonden komen,Het gebeurde toentertijd zelfs dat de politie kwam controleren of iedereen zijn kaart wel bij zich had en of er personen waren jonger dan 14 want dan moest je er echt uit. De leeftijdgrens van 18 jaar was genomen omdat je onder de 18 niet op een volwassen bal mocht komen. Dit heeft echter maar kort geduurd toen werd de leeftijd gesteld op 14 tot 16 jaar

Op 25 juli 1979 werd de naam Jeugd Comité gewijzigd in Stichting Jeugdinstuif Velden.

 

 

Reacties zijn gesloten.